7 Utrydningstruede Havarter og Marine Dyr

av Gaute H. 02 april 2023 4 min lesing

Ocean landscape

Den nasjonale dagen for utrydningstruede arter

Hvert år på den tredje fredagen i mai feires den nasjonale dagen for utrydningstruede arter for å oppmuntre folk til å ta grep for å hjelpe truede arter. Her hos Oceanness ønsker vi å fremheve viktigheten av denne dagen ved å dele kunnskap om konservering og biologisk mangfold.

Ifølge IUCNs rødliste over truede dyrearter er omtrent 30% av alle kjente dyrearter i fare for å bli utryddet, og en stor andel er marine dyr. Overfiske, bifangst, kommersiell jakt og havforurensning er alle bidragsytere til den betydelige nedgangen i bestanden for disse uskyldige dyrene.

Vaquita
Vaquita

Vaquita er en liten, sjenert og flyktig delfin som utelukkende befinner seg i Mexicos Gulf of California. Den er lett gjenkjennelig med sine karakteristiske pandaøyne med mørke ringer rundt øynene.

Dessverre er dette sjeldne havdyret på randen av utryddelse bare et halvt århundre etter at det først ble observert. Faktisk er det anslått at bare 10 individer fortsatt eksisterer i verden.

Utbredt og uregulert fiskepraksis, spesielt bruken av store altomfattende garn i dens begrensede habitater har ført til den skarpe nedgangen i vaquita-bestanden. Bare bifangst alene, hvor store mengder uønskede havdyr fanges under fiske, har ført til en nedgang på 94% av vaquita-bestanden mellom 1997 og 2016.

Sjøoter
Sjøoter

Den søte sjøoteren er et av de minste sjøpattedyrene på jorden, og kan leve hele livet uten å forlate vannet. De spiller en kritisk rolle i økosystemet vårt, og lever av kråkeboller som muliggjør sterk vekst av tareskog. Sjøoter er også spesielle ved at de er en av bare noen få arter som bruker redskaper for å overleve, da de bruker steiner for å knekke opp skjell.

Sjøoter var tidligere en vanlig art med en bestand på flere hundre tusen. Pelshandel resulterte imidlertid i en drastisk redusert bestand. På et tidspunkt var det kun 2,000 sjøotere i verden. Etter det internasjonale forbudet mot kommersiell jakt i 1911 har bestanden heldigvis økt til rundt 100,000. Likevel anses de fortsatt som truet i dag, da de står overfor trusler som plastforurensning, oljesøl og innvikling i fiskegarn.

Hawksbill skilpadde
"Hawksbill" Skilpadde

"Hawksbill" skilpadde, oppkalt etter deres smale, spisse nebb, er den mest utrydningstruede skilpaddearten i verden. Faktisk er de klassifisert som kritisk utrydningstruet av IUCN med en anslått global bestand på bare 8,000.

En av hovedårsakene til nedgangen i bestanden av "hawksbill" skilpadden er målrettet kommersiell jakt på dyret. "Hawksbill" skilpadder har vakre skjell og et særegent mønster av overlappende skjell. Skjellene selges ulovlig for å lage smykker. Forbudet mot kommersiell handel av skilpaddeskall som ble innført i 1973 har dessverre vært utilstrekkelig til å stoppe tilbakegangen i bestanden av disse vakre dyrene.

Galápagos pingvin
Galápagos Pingvin

Galápagos pingvinen er den eneste pingvinarten som finnes nord for ekvator. Det er den minste av den søramerikanske pingvinarten og lever vanligvis i 15 til 20 år. De er også et av få dyr i verden som parer seg med én partner for livet.

Dessverre er Galápagos pingvinen en truet art med mindre enn 2,000 igjen i verden. Klimaendringer som involverer høyere havtemperaturer og færre tilgjengelige matkilder har ført til en kraftig nedgang i befolkningen. De er også truet av havforurensning og innvikling i forlatt fiskeutstyr.

Blåhval
Blåhval

Blåhvalen er det største dyret på jorden. Tungen til en blåhval veier like mye som en elefant, og hjertet er på størrelse med en bil. Sittende på toppen av næringskjeden har hvaler en betydelig rolle i å opprettholde et sunt marint miljø.

Dessverre har overdreven kommersiell jakt redusert blåhvalbestanden drastisk og truer nå blåhvalens eksistens, selv om et internasjonalt forbud ble innført i 1996. Påkjøring av båter og innvikling i forlatte fiskegarn truer blåhvalen i dag. Det er estimert at det kun er 10,000-25,000 blåhval igjen i verden.

Hawaii munkeselHawaii Munkesel

Hawaii munkesel er øreløse seler som holder til i Hawaii. De er en av få selarter som lever på varme strender. Dessverre er de en av de mest truede selartene med en drastisk synkende bestand.

Ifølge nyere forskning er det kun 1,400 Hawaii munkesel igjen på øyene. Historisk har Hawaii munkesel blitt jaktet på for kjøtt, olje og skinn. Nyere trusler inkluderer imidlertid havforurensning og innvikling i fiskegarn.

Hvalhai
Hvalhai

Selv om disse enorme havdyrene kalles "hvalhaier" er de faktisk ikke hvaler, men filteretende haier. Hvalhaier er verdens største fisk og er ofte kjent som de "skånsome gigantene". De sørger for et habitat og ly for mindre havdyr og opprettholder et gjensidig fordelaktig forhold til tunfisk, noe som gjør dem avgjørende for motstandskraften til tropiske marine økosystemer.

I dag anses hvalhaier som utrydningstruet, og står overfor trusler som fiskeindustrien, påkjøring av båter og plastforurensning. Som filteretere har hvalhaier en stor risiko for å få i seg giftig eller ufordøyelig forurensning som plast.

Et skjørt økosystem som trenger beskyttelse

Økosystemet vårt består av gjensidig avhengige dyr og planter som utgjør et komplekst vev av liv. Dette biologiske mangfoldet er avgjørende for vår planets eksistens. Derfor er konservering av dyrearter av stor betydning. Mange av dagens truede arter kan revitaliseres med bevisst innsats. Men klokken tikker.

Det første steget er å bevisstgjøre folk, så del dette med en venn eller et familiemedlem.

Kilde: Greenpeace, Earth Org.

Gaute H.
Gaute H.

Founder of Oceanness. Enjoys the ocean, hanging out with friends, and exploring the world. Favorite ocean animal: Dolphins.Også i Oceanness Bloggen | Havvern og Bærekraftig Mote

Stop plastic pollution sign
7 Tips for Plastfri Juli

av Gaute H. 01 juni 2023 2 min lesing

Første juli markerer starten på Plastfri Juli, en global bevegelse. Her er 7 tips for hvordan du kan bli plastfri og redusere bruken av engangsplast.
Clownfish in the ocean
7 Fakta om Mangfold, Pride, og Særhet i Havet

av Gaute H. 01 mai 2023 2 min lesing

For å feire mangfold og annerledeshet, deler vi 7 fantastiske fakta om mangfoldet og særheten som finnes i havet vårt.
Woman holding oranges
Hvordan Redusere Stress med Riktig Kosthold

av Gaute H. 16 mars 2023 4 min lesing

10 matvarer og drikke som bidrar til å redusere stress, og 6 matvarer og drikke du bør unngå. Følg disse diett-tipsene for å finne din indre Zen.