Hva er Havplast Forurensning, og Hvordan Kan Vi Stoppe Havforurensning?

av Gaute H. 04 mai 2022 3 min lesing

Pile of trash and plastic on the beach

Hva er havplast forurensning?

Plast er et mye brukt materiale i vårt daglige liv, og brukes i alt fra engangsplastartikler til bygge- og konstruksjonsmaterialer, samt emballasje og husholdningsutstyr. Dessverre fører også masseproduksjonen av plast med seg store mengder avfall. Plastavfall påvirker miljøet, livet i havet og menneskers helse. Rundt 8 millioner tonn plast forurenser verdenshavene i dag.

Hvorfor er plast skadelig?

Plast er et billig, lett og sterkt materiale, men det er ikke biologisk nedbrytbart, noe som betyr at det forblir i miljøet vårt i hundrevis eller til og med tusenvis av år. Plast produseres av kjemikalier fra fossilt brensel, det vil si olje og gass. Den massive bruken av disse naturressursene for produksjonen er også skadelig for miljøet og fremtidige generasjoner.

Hva er effekten av plastforurensning på livet i havet?

Plast dreper tusenvis av marine dyr, som sel, sjøfugl, hval og fisk, ofte på grunn av sult når magen deres fylles med biter av plast. I tillegg blir mange havdyr utsatt for indre skader og redusert evne til å svømme når de blir viklet inn i plastavfall. Havplasten kan også forurense havet med bakterier og mikroorganismer som forstyrrer økosystemet.

Hva er effekten av plastforurensning på menneskers helse?

Plastforurensning fra havet kan også ha en negativ effekt på menneskers helse. Forskere fant nylig plast i vann fra springen. Siden plast er et produkt laget av mange tøffe kjemikalier, så kan disse kjemikaliene påvirke menneskekroppen ved inntak fra vann.

Hvordan kan vi redusere plastforurensning i havet?

Mange organisasjoner jobber allerede med å forby bruk av plast og gjøre havene våre rene. Ingenting vil imidlertid fungere med mindre vi, som individer, gjør en innsats for å holde miljøet vårt rent og sunt. Her er noen måter du kan bidra til å redusere havforurensning:

1. Unngå bruk av engangsplast

Engangsartikler som plastposer, kaffekopper, sugerør og engangsbestikk er de største bidragsyterne til havforurensning. Vi burde gjøre vårt ytterste for å unngå å bruke disse artiklene. Du kan ta med deg en gjenbrukbar pose når du handler matvarer. Du kan si nei til plastbestikk når du bestiller mat. Fortell selskapene årsaken til at du nekter å ta imot engangsartikler og foreslå noen bærekraftige og gjenbrukbare alternativer.

2. Støtt plastforbud og/eller skatteimplementering

Mange land har allerede innført skatt eller forbud mot bruk av plast. Du bør støtte slike forbud, snakke om dem i samfunnet ditt, og rapportere hvis du ser at noen bryter reglene. Plast laget av fossile ressurser er mye billigere enn fornybare gjenstander. Implementering av en avgift på plast produsert av fossile ressurser vil gjøre de fornybare varene billigere ettersom de får stordrift.

3. Unngå å bruke produkter som inneholder mikroperler

Du kan eie en ansiktsvask, skrubb, tannkrem eller såpe som inneholder mikroperler som skal hjelpe deg med å fjerne urenheter, men disse mikroperlene bidrar også til havforurensning ettersom de lett passerer gjennom kloakksystemet og kommer ut i havet, hvor det kan inntas av marine dyr. Du kan sjekke varene dine ved å se etter polyetylen eller polypropylen på baksiden av produktetiketten.

Havplast forurensning er skadelig på så mange måter for miljøet vårt, for oss mennesker, og for fremtidige generasjoner. Hvis vi fortsetter overdreven bruk av engangsplast kan marine arter dø ut, mennesker kan få økte helseproblemer og det kan bli mindre ferskvann tilgjengelig for fremtidige generasjoner. Det er på tide å ta grep for å forhindre havplast og ta våre på havene våre.

Gaute H.
Gaute H.

Founder of Oceanness. Enjoys the ocean, hanging out with friends, and exploring the world. Favorite ocean animal: Dolphins.Også i Oceanness Bloggen | Havvern og Bærekraftig Mote

Stop plastic pollution sign
7 Tips for Plastfri Juli

av Gaute H. 01 juni 2023 2 min lesing

Første juli markerer starten på Plastfri Juli, en global bevegelse. Her er 7 tips for hvordan du kan bli plastfri og redusere bruken av engangsplast.
Clownfish in the ocean
7 Fakta om Mangfold, Pride, og Særhet i Havet

av Gaute H. 01 mai 2023 2 min lesing

For å feire mangfold og annerledeshet, deler vi 7 fantastiske fakta om mangfoldet og særheten som finnes i havet vårt.
Ocean landscape
7 Utrydningstruede Havarter og Marine Dyr

av Gaute H. 02 april 2023 4 min lesing

30% av alle arter er utrydningstruet og sårbare, inkludert blåhval, Hawaii munkesel, hvalhai, vaquita, "hawksbill" skilpadde, Galápagos pingvin og sjøoter.